De bedste højskoler for udlandsdanskere

“En højskole er en kostskole, hvor du bor og har undervisning indenfor de fag og emner, der interesserer dig. Der er ingen eksamen, og der kræves ingen bestemte forudsætninger. Højskolen er for alle.”
(www.hojskolerne.dk)

I dette blogindlæg har jeg samlet mit bud på de bedste højskoler for udlandsdanskere. Men først skal vi se lidt nærmere på, hvad en højskole egentlig er.
Højskolerne er et frirum, et pitstop, led i et meningsfyldt sabbatår, og en måde at blive integreret ind i den danske ungdomskultur og få et nyt netværk. Højskolerne har to typer af ophold; Korte, som kan være en uges familiekursus/seniorkursus hen over sommeren, men kan også være 3 ugers intensiv skrivekursus i foråret og lange, som typisk vil være 4-6 måneders ophold for unge mellem 18 og 25 år (man skal være fyldt 17 ½ for at må gå på højskole i Danmark).
Mange unge bruger i dag højskolerne til at dyrke deres interesser eller talenter, få et pusterum fra studierne, hvor det i højere grad er ens personlige og sociale udvikling der er i fokus eller forberede sig til en optagelsesprøve på et drømmestudie (indenfor kreative fag, journalistik, teater eller politiet). De meste oplagte tidspunkter for et langt højskoleforløb er når du er færdig med en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF eller IB DP) eller imellem to videregående uddannelser (fx mellem bachelor- og kandidatuddannelse).

 

Denne video skildre et døgn på en højskole – den er optaget på mange forskellige skoler og produceret for højskoleforeningen, som repræsentere dem alle ligeligt.

De bedste højskoler for udlandsdanskere

I min skildring af højskoler har jeg fremhævet 4 danske højskoler, hvor undervisningen og hverdagen foregår på dansk samt en mulighed for at have  dansk som 2. sprog i sin palette af fag. Det har jeg gjort dels med tanke på at mange udlandsdanskere har brug for at booste deres danske sprog for at kunne studerer på de dansksprogede uddannelser og dels fordi jeg finder det vigtigt at man bliver “presset” til at bruge sit danske udenfor klasselokalet.

Derudover har jeg nederst i artiklen fremhævet 3 skoler, som har en international linje, men en dansk hverdag. Disse linjer har hver sin vinkel til det at være udlænding i Danmark, og er derfor også en interessant mulighed for udlandsdanskere.

Er du interesseret i et ophold, hvor både undervisningen og hverdagen foregår på engelsk og med et meget internationalt fokus vil jeg anbefale at se nærmere på Den Internationale Højskole og Brenderup Højskole. 

Det har været en svær udvælgelsesproces, og der er rigtig mange spændende muligheder. Hvis du har en stor passion eller vil bruge højskolen som springbræt til en bestemt uddannelse, så vil jeg anbefale, at du selv laver en søgning på hjemmesiden, og finder frem til de optimale muligheder for dig. Desuden vil jeg opfordre til et personligt møde, ideelt set et fysisk besøg på skolen, med de skoler du synes er interessant. Du er altid velkommen til at kontakte mig, for at finde ud af om højskole er noget for dig, og hvordan du kommer igang.

Uldum Højskole

På Uldum Højskole sammensætter du selv dit skema ud fra 60 forskellige fag. Her er alt fra begynderband til skriveværksted over personlighedens psykologi og privatøkonomi. Det der gør Uldum Højskole ekstra interessant for udlandsdanskere er deres fag: “Dansk som andetsprog”, hvor du i hele 9 timer om ugen kan få kvalificeret danskundervisning, skræddersyet til at kunne løfte dig, fra det niveau du er.

Om danskfaget skriver højskolen selv: 

“Undervisningen foregår på små hold, så der bliver plads til at arbejde individuelt eller i små grupper med sprogfærdigheder i såvel mundtligt som skriftligt dansk. Vi arbejder med emner som dansk kultur og traditioner, vi taler med eleverne om overgang til uddannelse og erhverv, vi besøger uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.”

Medarbejderne Nicolai Knudsen, der svare på min henvendelse i forbindelse med dette indlæg, skriver desuden noget som er en rigtig god pointe i forhold til, at du som udlandsdansker kan booste dit danske for alvor:

Vores danskhold er små og det er med vilje. Hvis de udenlandske elever skal blive bedre til dansk, er det vigtigt, at de er i mindretal og er omgivet af danskere. Det “tvinger” dem til at tale dansk.”

Læs mere om Uldum Højskole på deres hjemmeside.

Brandbjerg Højskole

På Brandbjerg er der fire primære linjer:  Eventlab (projektledelse, teamudvikling, social bæredygtighed). Kompas (selvudvikling, vejledning, afklaring). Soundhouse (skab din egen musik, kreativitet, sammenspil). Outdoor (friluftsliv, fysisk aktivitet, jagt og natur). Disse miljøer skaber rammen for et fællesskab fyldt af mangfoldighed og Mette Madsen, medarbejder på skolen skriver i en mail til mig:

“Vi er meget optaget af det, vi kalder ”det mangfoldige møde” – at alle vores elever mødes på tværs af de sproglige, kulturelle og nationale forskelligheder, og at de opdager hinandens potentialer.”

På Brandbjerg Højskole har man mulighed for op til 8 timers dansk om ugen, afhængigt af tidspunktet på året og så fremhæver Mette også deres meget stærke vejledningsprofil:

Vi har en meget stærk vejledningsprofil, som mange af vores tidligere udlandsdanskere har haft gavn af, når de har ønsket at studere i DK og/eller i det hele taget skabe sig en tilværelse i DK.

Læs mere om Brandbjerg Højskole på deres hjemmeside.

Vejle Idrætshøjskole

Hvis du er vild med idræt er Vejle Idrætshøjskole sikkert relevant for dig. Her det idrætten, der er i fokus, og du vælger dig ind på enten fitness, boldspil, outdoor, endurance eller politiforberedelse. På dit højskoleophold fordyber du dig i din primære sportsinteresse samtidig med, at du får mulighed for at vælge en række andre fag, der gør dit ophold personligt. Du kan fx vælge op til 10 timers dansk om ugen, der blandt andet beskrives med følgende:

“Undervisning på flere niveauer… Der er fokus på elevernes individuelle niveau og udvikling. Undervisningen er både klasserumsundervisning og mere praktisk anlagt.”

Dina Knudsen, der arbejder på Højskolen forklare mig, at de har mange års erfaring med at integrere udlandsdanske elever blandt deres øvrige danske elever. Hun skriver ligeledes:

“Derudover oplever vi, at børn af udlandsdanskere generelt får rigtigt meget ud af et ophold på højskole – i forhold til dansk kultur, sprog, netværk mm.”

Læs mere om Vejle Idrætshøjskole på deres hjemmeside.

Testrup Højskole

Testrup Højskole er ligeledes en linjeopdelt højskole, hvor du her kan vælge mellem fem kunstneriske linjer: Teater, kunst, musik, filosofi eller skrivelinjen. Linjerne afsluttes med 3 ugers fuldtids projekt, hvor der arbejdes intenst mod et produkt. På Testrup har du mulighed for at vælge mellem 24 forskellige valgfag heriblandt “Dansk for udlændinge”, som du kan vælge seks timer ugentligt

I Testrup Højskoles besvarelse af min mail henvendelse lægger de stor vægt på, at de udenlandsdanskere, der kommer på skolen, bliver mødt på det niveau de er på. Desuden at de får rig mulighed for at forbedre deres danske sprog og kulturkendskab i hverdagen, blandt de andre unge, hvor de naturligt indgår i det samme fællesskab på lige vilkår med de danske elever.
De skriver desuden:

“Vi lægger også vægt på at udvikle modet til at bruge sproget i alle sammenhænge og med tiden bryde den usikkerhed i forhold til korrektheden, som kan hæmme udviklingen af sproget.”

Læs mere på Testrup Højskoles egen hjemmeside.

Hverdag på dansk, undervisning på engelsk

Der findes også en del danske skoler med en international linje, som kan være værd at kigge efter, hvis man ønsker en hverdag på dansk, men undervisning på engelsk.  På de nedenfor nævnte skolerne vil der være en del danske elever på andre linjefag, og du vil have valgfag på tværs af linjerne, hvilket giver dig en god mulighed for at øve dit danske i praksis samt fordybe dig i mange andre fag end lige linjefaget. Her har jeg fremhævet de tre som jeg finder mest interessante for udlandsdanskere:

Snoghøj Højskole – Culture & Performance

Kurset beskrives som den perfekte start, hvis du ønsker at studere eller arbejde i Danmark. Jacob, der er lærer på skolen, beskriver faget således:

“Her kommer studerende fra hele verden for at lære om sig selv og hinanden. De studerende bliver udfordret til at udvide deres performative og kunstneriske horisont, mens de samtidig bliver undervist i globalisering, samfundsvidenskab, dansk, engelsk og filosofi”

Snoghøj Højskole har overordnet fokus på scenekunst og performance.

Silkeborg Højskole – Change Makers

På Change Makers vil du blive klædt på til at tage ansvar for forandringer i din hverdag og det samfund du er i. Du vil lære at samarbejde med folk fra hele verden og du vil få erfaring med projektledelse, at omsætte ideer til handling, menneskerettigheder, netværk og social bæredygtighed.

“The Change Makers class is a testing lab and a playground of ideas for your project management skills. Here you will become an expert on how to turn your values and ideas into action.”

Silkeborg Højskole har et bredt fokus på Musik, Kunst, Friluftsliv og Idræt.

Askov Højskole – Danish Language and Culture

På kurset Danish Language and Culture får man differentieret sprogundervisning kombineret med viden om det sociale og kulturelle liv i Danmark, der gør det muligt at forstå det danske samfund.

“Du lærer at udtrykke dig selv – både mundtligt og skriftligt. Og du lærer om samfundsproblemer og aktuelle debatter i Danmark. Undervisningen er differentieret afhængigt af jeres sproglige niveau.”

Askov Højskole har overordnet fokus på kommunikation og historiefortælling.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *